• Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine (pogledajte ovdje).
• Odluka o naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (pogledajte ovdje).

• DODATNO OBRAZLOŽENJE:

Upravni odbor Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je vrijednost jednog boda, koji je odobren od strane Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine.

Vrijednost jednog boda definisanog u članu 33. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u FBiH, na osnovu kojeg se može izračunati naknada  troškova advokata za različite vrste usluga obrazloženih u dokumentu, iznosi:

3 KM 

Napominjemo da je u skladu sa odredbama člana 28. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u FBiH advokatu dozvoljeno da, pod određenim uslovima, može slobodno ugovoriti visinu nagrade sa svojim klijentom neovisno od odredbi ove Tarife.