ADVOKAT CRNOVRŠANIN MIRSAD
Mis Irbina 14/I, Sarajevo centar
Sarajevo, 71000

Mobitel: +387 62 844 344
Telefon: +387 33 842 115
Fax: +387 33 842 092

E-mail: advokatmirsadcrnovrsanin@gmail.com